Рационално безсмъртие

"Ако смъртта беше благо, боговете нямаше да са безсмъртни", Сафо

Биоетика и Право

Дискусия на тема правни аспекти на безсмъртното тяло, правни последици от модела за кибернетичен вариант за лично безсмъртие

Център за култура и дебат "Червената къща", организирано от Д-р Стоян Ставру, модератор Ирина Недева.
 4 юли (четвъртък) 2013, 19.00 ч.

Пълен запис на дискусията:
Безсмъртното Тяло (Част #1)

Безсмъртното Тяло (Част #2)


Безсмъртното тяло: Граници на репродуктивната свобода #6

осми дебат от серията „Биоетика и биоправо: Осмели се да питаш”, организирана съвместно с Д-р Стоян Ставру
Темата за безсмъртието може да си съперничи по своята популярност единствено с темата за смъртта. С развитието на технологиите днес се предлагат нови средства за удължаване на живота, които носят в себе си и обещанието за безсмъртие. Мечтата за безсмъртие съпровожда историческото развитие на човека и е причината за воденето на множество битки между тялото и душата. Може ли обаче светът да оцелее без смъртта? Смъртта е "структуроопределяща" за нашето общество такова, каквото го познаваме днес, и представлява определящ факт за възприемането на редица правни регулации. Дисквалифицирането й като биологична необходимост би довело до съществени промени в юридическия статут на „безсмъртния” правен субект. Какви са последиците от нарастващата възраст на хората? Как това се отразява върху динамиката на обществените процеси и върху отношенията между поколенията? Можем ли да съхраним тялото си живо „за вечни времена” и какви предстои да бъдат последиците от това? С участието на Таню Колев (физик и доктор по философия към СУ „Св. Климент Охридски”, автор на книгата „Лично безсмъртие без мистика и религия”)
Модератор: Ирина Недева

Какви са последиците от нарастващата възраст на хората? Как това се отразява върху динамиката на обществените процеси и върху отношенията между поколенията? Можем ли да съхраним тялото си живо "за вечни времена" и какви ще бъдат последиците от това? Ще бъдат ли открити способи за трансплантация на човешки мозък или за клониране на човешка психика, които ще освободят личността от "капана на тялото"? Какви ще бъдат последиците от непрекъсната реконструкция или от последователна замяна на тела, изпълняващи ролята единствено на носител на човешкото съзнание? Какво ще се промени в правото?

С участието на  д-р Таню Колев – физик и доктор по философия към СУ „Св. Климент Охридски”, ръководител на проекта „Системно-информационен модел на психичното и непосредствено носещите го невро-динамични процеси“ в Националната програма за изследване на човека и неговия мозък. Автор е на книгата "Лично безсмъртие без мистика и религия" (2013), която се концентрира върху възможностите за прехвърляне на психика от един носител в друг на основата на информационния подход и Обща теория на системите".