Рационално безсмъртие

"Ако смъртта беше благо, боговете нямаше да са безсмъртни", Сафо

За нас

ImmortalityGST.comЛично безсмъртие (Personal Immortality) & Обща Теория на Системите (General System Theory)

ImmortalityGST.com представлява група хора, обединени от стремеж към постигане на безсмъртие на личността (лично безсмъртие) по рационален път (научен подход). Ние приемаме, че най-прекия ни известен път за постигане на лично безсмъртие се базира на системно-информационен подход при изучаването на психика, съзнание и самосъзнание при човека.

Тук ние обединяваме и подреждаме информация свързана с нашата обща цел, така че търсачи на безсмъртие да могат да използват, обсъждат, допълват натрупаното познание и да се присъединят към нас.

Вашата помощ би могла да бъде решаваща за преодоляване на проблема!

Постигането на тази цел би могло да бъде в основата на нашумяващата «технологична сингулярност».

В интернет пространството вече има множество сайтове посветени на безсмъртие, но immortalitygst.com е мястото където Обща Теория на Системите задава посоката на нашите научни изследвания и развитие.

Вие сте тук:Начало За нас