Рационално безсмъртие

"Ако смъртта беше благо, боговете нямаше да са безсмъртни", Сафо

VІ-то направление: Глобална проблематика и идеята за лично безсмъртие в нейния кибернетичен вариант

Биоетика и Право

Дискусия на тема правни аспекти на безсмъртното тяло, правни последици от модела за кибернетичен вариант за лично безсмъртие

Център за култура и дебат "Червената къща", организирано от Д-р Стоян Ставру, модератор Ирина Недева.
 4 юли (четвъртък) 2013, 19.00 ч.

Пълен запис на дискусията:
Безсмъртното Тяло (Част #1)

Безсмъртното Тяло (Част #2)

Прочети още...

Кризис на планетарния цикъл на универсалната история

А. Д. Панов НИИЯФ МГУ, г. Москва
Превод от руски Т. Колев

Планетарната Универсална история, включваща историята на биосферата и на цивилизацията, представлява последователност от исторически епохи и разделящи ги революции. Революциите образуват сходяща последователност от точки, обладаваща свойството автомоделност. Показано е че очакваната граница на тази последователност е сингулярност – която ще настъпи приблизително през 2020г. Планетарният цикъл от Универсалната история, който продължава вече 4 милиарда години и се характеризира с ефект на ускорение на историческото време, завършва пред очите ни и еволюцията трябва да протече по съвършено друг път.

Прочети още...

Вие сте тук:Начало Изследователска програма VІ-то направление: Глобална проблематика и идеята за лично безсмъртие в нейния кибернетичен вариант